ENERJİ KİMLİK BELGESİNDE GÜVENİLİR VE PROFESYONEL ÇÖZÜM!  

2 MAYIS 2017 TARİHİNE KADAR TÜM MEVCUT BİNALAR İÇİN ZORUNLU OLAN ENERJİ KİMLİK BELGENİZE HIZLI, KOLAY VE PROFESYONEL HİZMET İLE SAHİP OLUN !

SIKÇA SORULAN SORULAR

BEP-HY ve BEP-TR Nedir?

• BEP Hesaplama Yöntemi (BEP-HY), BEP Yönetmeliği kapsamına giren binaların yıllık m²  başına düşen enerji tüketim miktarını ve buna bağlı olarak CO2 salımını nasıl hesaplanacağının yol haritasıdır.BEP-TR, İnternet tabanlı bir yazılımdır.

• BEP Hesaplama Yönetmeliği sonuçlarına göre binanın enerji performansı ve emisyon salım sınıfı belirlenecektir. Program, binaya uygun enerji kimlik belgesini üretir.

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi, binaların enerji ihtiyacının ve dolayısı ile enerji tüketim sınıfının belirlendiği ve beyan edildiği belgedir, dolayısı ile binanın enerji pasaportudur.

Enerji Kimlik Belgesi’nde binanın yıllık enerji tüketim miktarı, binanın ısı yalıtım özellikleri, ısıtma/soğutma sistemlerinin verimi ve binada enerjinin tüketildiği diğer alanlar göz önünde bulundurularak hesaplanır ve “A, B, C, D, E, F, G” ile belirtilen ölçek dahilinde sınıflandırılır.

“A sınıfı” en yüksek, G sınıfı” ise en düşük enerji verimliliği sınıfını temsil etmektedir. Ülkemizde TS 825 standardına göre ısı yalıtımı yapılmış binaların büyük çoğunluğu “C sınıfı” dır. Ülkemizdeki “B sınıfı ve üstü” binalar, ağırlıklı olarak TS 825 standardında belirtilenden minimum ısı yalıtım kalınlıklardan daha yüksek ısı yalıtım kalınlıklarına sahip binalardır.

Enerji Kimlik Belgesi, Bina Enerji Performansı Yönetmeliği gereği bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulmalıdır. Bu sayede gerek bina sakinleri gerekse binada alım/satım veya kiralama yapacak kişiler binanın enerji tüketimi ve verimliliği hakkında bilgi sahibi olurlar.

Enerji Kimlik Belgesi(EKB) almak zorunlu mudur?

5 Aralık 2008 tarihinde yayınlanan Bina Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre yapı ruhsatı tarihi 2011 öncesi olan mevcut binaların 2 Mayıs 2017 tarihine kadar, 2011 sonrası yapılan yeni binaların da iskan alma aşamasında EKB alması zorunludur. Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır.

EKB’nin geçerlilik süresi ne kadardır?

EKB düzenlenme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.

Ancak, Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık birincil enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde (mantolama, ısı yalıtımı, güçlendirme vs.), bu yönetmeliğe uygun olacak şekilde 1 yıl içinde yenilenir.

EKB’nin enerji sınıfını etkileyen parametreler nelerdir?

Isı yalıtımı, EKB enerji sınıfını etkileyen en önemli parametrelerden biridir.

Bunun yanında, binada yalıtım özelliği iyi olan pencerelerin, tasarruflu ampuller gibi verimli aydınlatma sistemlerinin, verimi yüksek ısıtma ve soğutma sistemlerinin kullanımının ve güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasının enerji sınıfına etkisi olacaktır.

Bina enerji sınıfını yükseltmek için neler yapılabilir?

Mevcut bir binanın Enerji Sınıfını yükseltmek için bazı tadilat işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Örneğin bina dış duvar ve çatısına yalıtım yaptırılabilir, sıhhi sıcak su güneş panelleriyle sağlanabilir, aydınlatma, ısıtma ve soğutmada enerji verimli ürünler kullanılabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta ise hesaplamalarda sadece binanın kendisine ait bilgilerin hesaplamalarda kullanılacak olmasıdır. Örneğin kullanılan beyaz eşya, televizyon, split klima gibi eşyalar ve kullanım alışkanlıklarından kaynaklanan farklılıklar binanın Enerji Sınıfına etki etmeyecektir.

Binanın Enerji sınıfının yüksek çıkmasının avantajları nelerdir?

Binanın Enerji sınıfı, yıllık enerji ihtiyacını ve dolayısıyla yıllık enerji tüketimini işaret etmektedir. Örneğin sınıfı A olan bir binanın ısıtılması, soğutulması, havalandırması için harcanarak enerji miktarı Enerji Sınıfı G olan binaya göre çok daha az olacağından bu bina alım-satım ve kiralamalarda tercih sebebi olacaktır. Bu binanın tercih edilmesi ise satış ve kiralama fiyatını direkt etkileyecektir. Ayrıca önümüzdeki yıllarda binaların Enerji Sınıfını yükseltmeleri için devletin özendirici girişimlerde ( Enerji sınıfına göre vergilendirme sistemi gibi ) bulunacağı  dünya ve ülkemizdeki yenilikçi ve doğa dostu enerji politikalarının geliştirilmesinin bir sonucu olarak ön gürülmektedir

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Ne zaman yürürlüğe girdi?

Yasa Kapsamında 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu tarihten sonra yapılan yeni binalara zorunlu kılındı

Enerji Kimlik Belgelerini kimler verir?

Enerji Kimlik Belgesini  mimar ve mühendislerden oluşan EKB uzmanları verebilmektedir. EKB belgesi almak için  iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.

Eski bir binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almak için son tarih nedir?

Mevcut binalarda EKB için son tarih 2017’dir. Ancak alım-satım, kiralama gibi işlemleri gerçekleştirebilmek için belgeyi almanız şarttır. 

 Enerji Kimlik Belgesinin İçerinde Hangi Bilgiler bulunur ?

·         Bina ile ilgili genel bilgiler,          

·         Düzenleme ve düzenleyen bilgileri,          

·         Binanın kullanım alanı ,

·         Binanın kullanım amacı,          

·         Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kWh/yıl),         

·         Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl),       

·         Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketiminin, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması,         

·         Nihai enerji tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık ,

·         Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması ,

·         Binanın aydınlatma enerjisi tüketim değeri,         

·         Birincil enerji tüketimine göre,  belirlenen enerji sınıfı,       

·         Nihai enerji tüketimine göre, belirlenen sera gazları emisyonu sınıfı,

·         Binanın yenilenebilir enerji kullanım oranı gösterilir. 

Daha İyi Bir Bina Enerji Sınıfına Sahip Olmak İçin Yapılabilecekler

·         Bina izolasyonu yapın. Binalarda ısı kaybı, yaklaşık %40 çatıdan, %20 zeminden ve pencerelerden olmaktadır. Bina yalıtımı ile %50' e varan enerji tasarrufu sağlanır. Geri ödeme süreleri 2-4 yıl arasındadır.

·         Yeni evlerde mimarisi, doğal gün ışığıdan yararlanabilecek şekilde olamsına dikkat edin.

·         Çift katlı ve/veya low-e tabakası olan enerji verimliliği yüksek pencere seçin.

·         Bina dış aydınlatmasında enerji tasarruflu ampüller seçin. Apartman merdivenlerinde için hareket sensörlü armatürler kullanın.

·         Güneş veya rüzgar gibi alternatif enerji kaynaklarından, yararlanın.

·         Merkezi ısıtma sistemi yok ise, yoğuşmalı kombi gibi daha verimli sistemleri tercih edin.

·         Merkezi ısıtma sistemlerinde otomatik programlanabilir kontroller kullanın.

·         Dairenizdeki kapı ve pencerelerdeki hava kaçaklarını azaltın. 

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

·         Enerji kimlik belgesinde yapılacak hatalı işler ve usulsüzlüklerden bina sahibi ya da yönetimi sorumludur.Bu nedenle ekb belgesini binanızın hak ettiği sınıfta almasına önem gösterin.Enerji kimlik belgenizi doğru güvenilir yerlere düzenletin.Ayrıca bakanlığın web sitesinden aldıktan sonra sorgulatın.

·         Enerji kimlik belgesini düzenleyen firmalardan binanızın ölçümlendirmesini isteyin.Çünkü daha önce yapılmış yalıtımı değerlerini bu şekilde ancak tespit edebilirsiniz.Bu şekildede en doğru enerji kimlik belgesine sahip olursınız.

·         Enerji kimlik belgesi hesaplama emek gerekirir sadece fiyat odaklı düşünürseniz düzenleyenleride kolay yapılması için farklı yolları başvuracaklarını unutmayın.Enerji kimlik belgesi hesaplanırken tüm yapı elemanları sisteme girilmelidir.Sadece duvar ve kapıları girip hesaplama yapanlara karşı dikkatli olunuzç

·         Hesaplamların süresi bina tipine,büyüklüğüne ve farklılığına göre değişkenlik gösterir.Bu nedenle çok hızlı veren firmalardan uzak durun.Her işin bir yapım süresi vardır.

·         Sahte enerji kimlik  belgelerine karşı dikkatlı olun,aşağıdaki linkten gerekli sorgulamaları yapabilirsiniz. 

Enerji Kimlik Belgesinin Fiyatları Nedir?

  

§  Enerji kimlik belgesinin fiyatları bina yada konutun tipine,kullanım alanına, dairelerinin benzer yada aynımı olduğu gibi pek çok parametreye bağlıdır.Doğru fiyatlama için bizimle iletişime geçebilirsiniz.